Thursday, 2 June 2016

Jawatan Kosong Permodalan Darul Ta'zim Sdn Bhd Terkini Jun 2016


JAWATAN KOSONG DI PERMODALAN DARUL TA’ZIM SDN BHD TERKINI JUN 2016

Jawatan Kosong Permodalan Darul Ta'zim Sdn Bhd Terkini Jun 2016
Jawatan Kosong Permodalan Darul Ta'zim Sdn Bhd Terkini Jun 2016
Permodalan Darul Ta'zim Sdn Bhd adalah Instrumen Pelaburan yang sentiasa bergiat aktif di negeri Johor; berperanan untuk memaksimumkan pulangan pelaburan kepada kerajaan Negeri Johor melalui pelaburan dalam bentuk pegangan ekuiti dan hartanah.

Selaras dengan perkembangan semasa, Permodalan Darul Ta’zim Sdn Bhd kini membuka peluang pekerjaan kepada individu yang aktif dan bermotivasi untuk bersama-sama meneruskan kemajuan di Permodalan Darul Ta'zim Sdn Bhd untuk mengisi kekosongan jawatan berikut:

1. Eksekutif - Korporat

Tugas dan Tanggungjawab:
1. Membantu merangka, merancang halatuju organisasi dengan mengenalpasti projek-projek yang berpotensi untuk keuntungan PDT.
2. Membantu menyelaras, memantau dan menilai perlaksanaan projek-projek selaras dengan objektif dan halatuju.
3. Menyediakan kenas kerja, laporan bulanan, laporan pencapaian kepada pihak pengurusan.
4. Menyediakan dan mengenalpasti projek yang hendak dijalankan.
5. Menjalankan penyelidikan dalam bentuk analisis kewangan, industti, kestabilan syarikat ke atas projek-projek yang bakal dijalankan.
6. Menyediakan dan membentangkan pemntukan bajet sesuatu projek kepada pihak Pengurusan.

Kelayakan:
1. Warganegara Malaysia
2. Berperwatakan menarik
3. Mempunyai ljazah Sarjana Muda dalam bidang Perakaunan/Kewangan/ Pengurusan Perniagaan dan lain-Iain berkaitan Pengurusan.
4. Mempunyai minimum empat (4) hingga enam (6) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.
S. Mempunyai kemahiran komunikasi dan fasih dalam Bahasa Inggeris secara lisan dan bertulis.
6. Mahir dalam perundingan, perakaunan dan kewangan.


2. Eksekutif Undang-Undang

Tugas dan Tanggungjawab:
1. Membantu datam meneliti, mengkaji dan membantu menggubal semua bentuk dokumentasi undang-undang.
2. Membantu mengenalpasti dan menyelesaikan isu-isu berkaitan undang-undang kontrak dan hal-hal komersial.
3. Membantu dalam berhubung dan berunding dengan peguam Malaysia dan luar negara atau wakil-wakil yang berkaitan dengan isu undang-undang dan keperluan semua projek yang dilaksanakan oleh Syarikat.
4. Membantu dalam menjaIankan penyelidikan mengenai isu undang-undang dan menyediakan nasihat dalaman.
5. Menghadiri dan membantu menyelesaikan isu undang-undang yang mungkin timbul dari masa ke semasa.
6. Membantu membimbing dan membantu dalam panduan nasihat kepada perkara- perkara berkaitan dengan Syarikat dan juga Lembaga Pengarah.
7. Memastikan semua dokumen syarikat di fail dan direkodkan mengikut Akta Syarikat 1965.

Kelayakan:

1. Warganegara Malaysia.
2. Berperwatakan menarik.
3. Mempunyai Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Undang-Undang.
4. Kemahiran komunikasi yang baik dan fasih dalam Bahasa lnggeris secara lisan dan bertulis.
5. Mempunyai kemahiran perundingan.


3. Pemandu

Tugas dan Tanggungjawab:
1. Membawa ke destinasi yang hendak dituju.
2. Membawa pelawat dan tetamu yang diarahkan oleh pihak pengurusan.
3. Bertanggungjawab dalam memastikan penjagaan kereta syarikat dalam keadaan yang baik (besihkemas dan baik).
4. Menjalankan tugas menghantar dan mengambil barang peribadi milik pihak pengurusan atau sebarang dokumen berkaitan.
S. Bertanggungjawab dalam dokumentasi berkaitan kenderaan termasuk kesalahan trafik atau kemalangan jalan raya.
6. Memastikan kereta jabatan diselenggara dengan baik.

Kelayakan:
1. Warganegara Malaysia
2. Berperwatakan menarik
3. Mempunyai sekurang-kurangnya Sijil Pelajaran Malaysia (5PM).
4. Mempunyai lessen memandu Kelas 82, D.
S. Mempunyai minimum tiga (3) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.
6. Boleh berkomunikasi dengan balk dan berdisiplin.

Permohonan hendaklah dikemukakan kepada
Ketua Eksekutif
Permodalan Darul Ta'zim Sdn Bhd
No 1, Aras 2,Bangunan Sultan lsmail
79100 Kota lskandar
lskandar Puteri, Johor
(U/P: Jabatan Sumber Manusia)


ATAU
Email resume ke : hr@pdt.com.my
Tarikh Tutup Permohonan SEBELUM ATAU PADA 5 Jun 2016

Advertiser