Sunday, 23 July 2017

Jawatan Kosong J-Biotech Holdings Sdn Bhd 27 Julai 2017


J-Biotech Holdings Sdn Bhd Warganegara Malaysia yang berminat bekerja di J-Biotech Holdings Sdn Bhddan berkelayakan dipelawa untuk memohon sekarang juga.
Jawatan Kosong J-Biotech Holdings Sdn Bhd 27 Julai 2017
Jawatan Kosong J-Biotech Holdings Sdn Bhd 27 Julai 2017

Jawatan Kosong J-Biotech Holdings Sdn Bhd Terkini 27 Julai 2017 :
PEMBANTU EKSEKUTIF
GRED : A3

PENGKHUSUSAN ; KEWANGAN DAN PERAKAUNAN

SYARAT LANTIKAN : Warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarlkh tutup iklan jawatan serta:
(i) Mempunyai Ijazah Sarjana Muda (Kepujian)
dalam bidang Kewangan / Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institusioinstitusi Pengajian Tinggi Tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannva; atau
(ii) Mempunvai Sijil Professional yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang setaraf dengannya;
(iii) Graduan baru digalakkan untuk memohon.
(iv) Kelebihan kepada calon-calon yang mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya satu hingga 2 tahun dalam menyediakan full set of account, pengetahuan mengenai peraturan dan prosedur kerajaan, teliti, komited, boleh bekerja sendiri dengan pengawasan yang minima dan boleh bekerja sebagai pasukan-

CARA MEMOHON

(i) Permohonan hendaklah menggunakan borang permohonan jawatan Perbadanan Bioteknologi dan Biodiversiti Negeri Johor dan boleh dimuat turun di alamat
www.jbiotech.gov.my

(ii) Permohonan daripada pegawai-pegawai yang sedang befkhidmat dengan Perkhidmatan Awam / Pihak Berkuasa Tempatan / Badan Berkanun hendaklah dikemukakan melalui Ketua Jabatan masing-masing mengikut Perintah Am Bab A Bil. 21 dan disertakan dengan Laporan Penilaian Prestasi tahun 2011 serta salinan Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskinl.

(iii) Borang permohonan yang telah dllengkapkan hendaklah dikembalikan ke Perbadanan Bioteknologi dan Biodiversiti Negeri Johor berserta resume dan sila nyatakan jawatan yang dipohon di kiri sebelah atas sampul surat berkenaan dengan menyertakan dokumen-dokumen yang disahkan :
Sekeping gambar berukuran pasport
2. Salinan Kad Pengenalan (depan dan belakang)
3. Salinan lesen memandu yang dimfliki (yang disahkan)
4. Salman sijil kelahiran (yang disahkan)
5. Salinan sijil/Kelulusan sekolah (yang disahkan)

ALAMAT PERMOHONAN DAN TARIKH TUTUP

Borang permohonan yang telah Iengkap diisi hendaklah dikemukakan kepada

Ketua Pegawai Eksekutif
Perbadanan Bioteknologi Dan Biodiversiti Negeri Johor
Tingkat 2. PusatTeknologi UTM-MTDC Fasa II
Technovation Park
81300 Skudai. Johor
No. Tel : 07-5208810/07-5207810
No. Fax :07-5207811

Sebelum atau pada : 27 Julai 2017

Advertiser