Tuesday, 29 August 2017

Jawatan Kosong J-Biotech Holdings Sdn Bhd 06 September 2017


J-Biotech Holdings Sdn Bhd Warganegara Malaysia yang berminat bekerja di J-Biotech Holdings Sdn Bhddan berkelayakan dipelawa untuk memohon sekarang juga.
Jawatan Kosong J-Biotech Holdings Sdn Bhd 06 September 2017
Jawatan Kosong J-Biotech Holdings Sdn Bhd 06 September 2017

Jawatan Kosong J-Biotech Holdings Sdn Bhd Terkini 06 September 2017 :

PEMBANTU EKSEKUTIF

GRED : A3
PENGKHUSUSAN : KOMUNIKASI/PENGURUSAN ACARA
SYARAT LANTlKAN : Warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup ikian jawatan serta:

(i) Mempunyai Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dalam bidang Komunikasi Korporat. Komunikasi Massa atau Perhubungan Awam atau dalam bidang Pengurusan Acara dari Institusi-institusi Pengajian Tinggi Tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

(ii) Berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu dan Bahasa lnggeris dengan baik. Sekiranyaada bahasa ke 3 satu kelebihan:

(iii) Mempunyai kemahiran teknologi maklumat yang baik dan berkebolehan menggunakan media sosial dengan berkesan:

(iv) Kelebihan kepada calon-calon yang berkebolehan dalam penulisan laporan, berpengetahuan dalam protokolpengurusan acara dan mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya satu hingga 2 tahun dalam menguruskan perhubungan awam dengan media/menguruskan sidang akhbar/ mengendalikan majlis dan program.

8. CARA MEMOHON
(i) Permohonan hendaklah menggunakan borang permohonan jawatan J-Biotech Holdings Sdn Bhd dan boleh dimuat turun di alamat

(ii) Borang permohonan yang telah dilengkapkan hendaklah dikembalikan ke j-Biotech Holdings Sdn Bhd berserta resume dan sila nyatakan jawatan yang dipohon di kiri sebelah atas sampul surat berkenaan dengan menyertakan dokumen-dokumen yang disahkan

1. Sekeping gambar berukuran pasport
2. Salinan Kad Pengenalan (depan dan belakang)
3. Salinan lesen memandu yang dimiliki (yang disahkan)
4. Salinan sijil kelahiran (yang disahkan)
S. Salinan sijiI/Kelulusan sekolah (yang disahkan)
C. ALAMAT PERMOHONAN DAN TARIKH TUTUP

Borang permohonan yang telah Iengkap diisi hendaklah dikemukakan kepada:-
Ketua Pegawal Eksekutlf
J-Biotech Holdings Sdn Bhd
Tlngkat 2, PusatTeknologl UTM-MTDC Fasa ll
Technovation Park
81300 Skudai, johor
No. Tel : 07-5208810/07-5207810
No. Fax : 07-5207811

Sebelum atau pada : 6 September 2017

D. Hanya calon yang disenarai pendek sahaja akan dihubungi untuk dipanggil temuduga. Mereka yang tidak dihubungi adalah tidak berjaya. Segala perbelanjaan kerana menghadiri temuduga adalah tertanggung atas calon-calon sendiri. Permohonan yang tidak menerima jawapan selepas 2 minggu dari tarikh temuduga dianggap tidak berjaya.
Ketua Pegawai Eksekutif
j-Blotech Holdings Sdn Bhd
Tingkat 2, Pusat Teknologi UTM-MTDC Fasa ll
Technovation Park
81300 Skudal. johor

Advertiser