Tuesday, 29 August 2017

Jawatan Kosong MRSM TUN DR ISMAIL PONTIAN 10 September 2017


MRSM TUN DR ISMAIL PONTIAN Warganegara Malaysia yang berminat bekerja di MRSM TUN DR ISMAIL PONTIANdan berkelayakan dipelawa untuk memohon sekarang juga.
Jawatan Kosong MRSM TUN DR ISMAIL PONTIAN 10 September 2017
Jawatan Kosong MRSM TUN DR ISMAIL PONTIAN 10 September 2017

Jawatan Kosong MRSM TUN DR ISMAIL PONTIAN Terkini 10 September 2017 :

Pegawai Perkhidmatan Siswazah Sambilan

REKAClPTA - 1 kekosongan
b) Agensi : MAJLIS AMANAH RAKYAT
c) Tempat Bertugas : Maktab Rendah Sains MARA Tun Dr Ismail Pontian, Johor
d) Kumpulan : Pengurusan dan Profesional (DG41)
e) Klasifikasi : Pendidikan
2. Jadual Gail Kadar Upah - RM 100.00! sehari
3. Kemudahan : Faedah rawatan perubatan untuk diri sendiri
4. Syarat Lantikan : Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan Seperti berikut:
4.1 Warganegara Malaysia
4.2 Berumur tidak kurang dari 21 tahun pada tarikh tutup jawatan
4.3 Memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam Kejumteraan Mekanikal.
4.4 Mampu menggunakan Auto Cad dan mempunyai kriteria seorang jurutera
5. Taraf Jawatan : Sambilan
6. Penaklukan di bawah Syarat-syarat Perkhidmatan : Pegawai-pegawai yang memesuki Pegawai perkhidmatan Siswazah adalah terakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang
sedang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dan masa ke semasa
7. Cara memohon : Pemohon-pemohon hendaklah menulis permohonan Kepada
Pengetua
Maktab Rendah Sains MARA Tun Dr Ismail
Jalan Benut, Jelutong
82100 Pontian, Johor
Tel: 07-6933744/45
Beserta dengan perkara-perkara berikut
i. Resume
ii. Salinan Kad Pengenalan
iii. Salinan Sura1 Beranak
iv. Salinan Sijil Kelayakan yang bersesuaian serta Berepatan dengan subjek yang ditawarkan
8. Tarikh tutup : 10 Sept 2017
9. Pegawai yang boleh dihubungi : Pn Rosmumi bte Abd. Aziz ( Thnbalan Pengewa HEA)
Email: rosmurni@mara.gov.my
Pn Suraya bte Mohd Noor ( Pen. Peg. Tadbir)
Email : suraya.noor@mara.gov.my


Pegawai Perkhidmatan Siswazah Sambilan
Performing Arts /Seni Tari - 1 kekosongan
b) Agensi : MAJLIS AMANAH RAKYAT
c) Tempat Bertugas : Maktab Rendah Sains MARA Tun Dr Ismail Pontian. Johor.
d) Kumpulan:  Pengurusan dan Profesional (DG41)
e) Klasifikasi: Pendidikan
2. Jadual Gaji:  Kadar Upah - RM 100.001 sehari
3. Kemudahan Faedah rawatan perubatan untuk din sendiri
4. Syarat Lantikan : Calon-calon bagi lantikan hendaklah memifiki kelayakan Seperti berikut:
4.1 Warganegara Malaysia
4.2 Berumur tidak kurang dari 21 tahun pada tarikh tutup jawatan
4.3 Memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam bidang berkaitan
5. Taraf Jawatan : Sambilan
6. Penaklukan di bawah Syarat-syarat Skim Perkhidmatan:  Pegawai-pegawai yang memasuki Pegawai Perkhidmatan Siswazah adalah tertakluk kepadasyarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dan masa ke semasa
7. Cara memohon : Pemohon-pemohon hendaklah menulis permohonan Kepada
Pengetua
Maktab Rendah Sains MARA Tun Dr Ismail
Jalan Benut, Jelutong
82100 Pontian. Johor
Tel: 07493374045
Beserta dengan perkara-perkara berikut:
1. Resume
ii. Salinan Kad Pengenalan
iii. Salinan Surat Beranak
iv. Salinan Sijil Kelayakan yang bersesuaian serta Bertepatan dengan subjek yang ditawarkan
8. Tarikh tutup : 10 Sept 2017
9. Pegawai yang boleh dihubungi : Pn Rosmumi bte Abd. Aziz ( Thnbalan Pengewa HEA)
Email: rosmurni@mara.gov.my

Advertiser