-->

Wednesday, 6 September 2017

Percetakan Nasional Malaysia Berhad Jawatan PNMB 30 September 2017


Percetakan Nasional Malaysia Berhad Warganegara Malaysia yang berminat bekerja di Percetakan Nasional Malaysia Berhad dan berkelayakan dipelawa untuk memohon sekarang juga.
Jawatan PNMB 30 September 2017
Jawatan PNMB 30 September 2017

Jawatan Kosong Percetakan Nasional Malaysia Berhad Terkini 30 September 2017 :

PEMBANTU TADBIR KEWANGAN (GRED 1)
(JOHOR BAHRU)
Tanggung Jawab:
Memproses pembayaran kepada pembekal dan tuntutan pekerja dalam masa yang ditetapkan, termasuk merekod lnvois, memaslikan dokumen Iengkap untuk pembayaran, mongeluatkan baucar pembayaran dan cek/pembayaran onllne dibuat mengikut tempoh kredit yang dipersetujui dan menyediakan penyata bulanan pembekal.
Mengeluar dan menguwskan baucar/pembayaran petty cash secara efisyen dan menyediakan laporan bulanan bank dan penyelarasan petty cash.
Menyediakan jadual aset tetap bulanan untuk mencatat pergerakan aset tetap
Menyediakan laporan inventory bulanan untul: Bahan Mentah, Barang siap kerja yang sedang berjalan dan barang dalam transit.
Melaksanakan pemindahan babel dan memaslikan perbelanjaan tidak melelbihi bajet yang diluluskan.
Menyediakan jurnal dan dokumen sokongan untuk Akaun Pengurusan bulanan.
Mengatur mesyuarat bulanan dengan Ketua Cawangan untuk menyemak perbezaan antara prestasi sebenar dengan belanjawan.

Syarat-syarat:
Mempunyal kelulusan Diploma dalam bldang perakuanan atau kewangan
Mempunyal pengalaman kefja dalam bldang berkaitan sekurang-kurangnya 2 tahun
Boleh bekerja dengan sendirl dan secara berpasukan
Boleh bekerja lebih masa jika diperlukan
Boleh melaporkan din dengan Radar segera

Kami menyediaikan ganjaran pakej yang menarik termasuk elaun tetap pengangkutan, faedah perubaatan, kemasukan ke hospital & pembedahan untuk diri dan tangungan serta Insuran hayat dan kemalangan diri

Calon dikehendaki mengemukakan biodata lengkap termasuk:
Butir - Butir tanggungjawab kerja sekarang
Gaji semasa dan dipohon
Gambar berukuran Pasport
Sijil & dokummen berkaitan termasuk slip gaji terkini
ke alamat brikut:
Jabatan Modal Insan
Percetakan Nasional Malaysia Berhad
Jalan Chan Sow Lin
50554 Kuala lumpur
tel: 03-9236 6820 /6816 I Fax: 03~9236 6999
Email: hr.printnasional.com.my

Pakej ganjaran akan sepadan dengan pemohon:
Kelayakan
Pengetahuan
Pengalaman Berkaitan
Kemahiran

Percetakan Nasional Malaysia Berhad
Jalan Datin Halimah
80350 Johor Bahru
Tel: 074361801
Fax: 074348245
Email: pnmbjb@printnasional.com.my

Siia hantarkan permohonan sebelum 30 September 2017 . Hanya calon - calon yang disenarai pendek akan dimaklumkan.

Advertiser