-->

Sunday, 17 September 2017

Permodalan Darul Ta’zim Sdn Bhd Bhd Jawatan Kosong PDT 28 September 2017


Permodalan Darul Ta’zim Sdn Bhd Bhd Warganegara Malaysia yang berminat bekerja di Permodalan Darul Ta’zim Sdn Bhd Bhd dan berkelayakan dipelawa untuk memohon sekarang juga.
Jawatan Kosong PDT 28 September 2017
Jawatan Kosong PDT 28 September 2017

Jawatan Kosong Permodalan Darul Ta’zim Sdn Bhd Bhd Terkini 28 September 2017 :

EKSEKUTIF - SEKTOR HARTANAH & PROJEK
Tugas dan Tanggungjawab
1. Memantau dan menguruskan rekod tanah Setiausaha Kerajaan Johor (SSI) Permodalan Darul Ta’zim.
2. Mengurus dan berhubung Pejabat Tanah & agensi terlibat berkaitan permohonan tanah.
3. Menguruskan Unit Teknikal & Unit Pembangunan Hartanah.
4. Mengurus & mengemaskini proses penyimpanan dokumen SSI dan menjalankan penguatkuasaan dan siasatan ke atas tanah.
5. Menjalankan semakan pelan-pelan pembangunan dan memastikan hubungan baik dari agensi-agensi Iain sebelum pertimbangan Setiausaha Kerajaan Johor.
6. Penyediaan kertas perakuan bagi pertimbangan pihak atasan.
7. Tugas-tugas Iain yang diarahkan oleh Ketua Jabatan.

Kelayakan
1. Warganegara Malaysia
2. Mahir Berkomunikasi dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
3. Mempunyai ljazah Sarjana Muda dalam bidang Pengurusan Hartanah Kejuruteraan / Juruukur Bahan dan lain-lain pengkhususan
4. Mempunyai tiga (3) hingga Iima (5) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
5. Mahir dalam menggunakan perisian komputer, pengurusan fail dan perancangan projek.

CARA PERMOHONAN
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada
Ketua Eksekutif
Permodalan Darul Ta’zim Sdn Bhd
No 1, Aras 2, Bangunan Sultan Ismail
79100 Kota Iskandar
Nusajaya, Johor
(U/P: Jabatan Sumber Manusia) ATAU
Email resume ke : hr@pdt.com.my

Tarikh Tutup Permohonan SEBELUM ATAU PADA 28 SEPTEMBER 2017

Advertiser