Tuesday, 5 December 2017

Jawatan Kosong PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD 15 Disember 2017


Jawatan Kosong PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD , Johor Bahru, 2017
Syarikat PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD Johor Bahru  membuka peluang pekerjaan PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD , terkini 2017 ,ini.
Jawatan Kosong PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD 15 Disember 2017
Jawatan Kosong PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD 15 Disember 2017

Warganegara Malaysia yang berminat kerja PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD, Johor Bahru dan berkelayakan  dipelawa untuk memohon kekosongan jawatan  :

COSTING OFFICER
(JOHOR BAHRU)
Tanggungjawab:
0 Merancang dan melaksanakan kerja-kerja harian/mingguan aktiviti-aktiviti untuk mencapal sasaran Unit mengikut prosedur operasi Standard (SOP)
o Menyediakan sebutharga dan tender dalam lingkungan masa 24 jam
o Membuka doket mengikut spesifikasi pelanggan
o Merekod sebarang pindaan doket dan pembatalan doket.
0 Memberi khidmat solcongan kepada perunding jualan dalam perkara berkaitan jualan
o Melaksanakan mana-mana tugasan yang dlberikan oleh Ketua secara tambahan.
Syarat-syarat:
Mempunyai kelulusan Diploma dalam bidang Perakaunan atau Kewangan
Mempunyai pengalaman kerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya 2 tahun
Mahir dalam penggunaan komputer.
Boleh bekerja dengan sendiri dan secara berpasukan
Boleh bekerja lebih masa jika diperlukan
Boleh melaporkan diri dengan kadar segera

ACCOUNTS OFFICER
(JOHOR BAHRU)
Tanggungjawab:
Memproses pembayaran kepada pembekal dan tuntutan pekerja dalam masa yang ditetapltan, termasuk merekod lnvois, memastikan dokumen lengkap untuk pembayaran, mengeluarkan baucar pembayaran dan cek/pembayaran online dibuat mengikut tempoh kredit yang dipersetujui dan menyediakan penyata bulanan pembekal.
Mengeluar dan menguruskan baucar/pembayaran petty cash secara efisyen dan menyediakan laporaan bulanan bank dan penyelarasan petty cash.
 Menyediakan jadual aset tetap bulanan untult mencatat pergerakan aset tetap.
 Menyediakan laporan inventory bulanan untuk hanan Mentah, Barang siap. kerja yang sedang berjalan dan barang dalam transit.
 Melaksanakan pemindahan bajet dan momastikan perbelanjaan tldak meleblhl bajet yang diluluskan.
 Menyediakan jurnal dan dokumen sokongan untuk Akaun Pengurusan bulanan.
 Mengatur mesyuarat bulanan dengan Ketua Cawangan untuk menyemak perbezaan antara prestasi sebenar dengan belanjawan.

Syarat-syarat:
Mempunyai kelulusan Diploma dalam bidang Perakaunan atau Kewangan
Mempunyai pengalaman kerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya 2 tahun
Boleh bekerja dengan sendiri dan secara berpasukan
Boleh bekerja lebih masa jika diperlukan
Boleh Melaporkan diri dengan kadar segera

PEMBANTU TADBIR, JUALAN
(ALOR SETAR/JOHOR BAHRU)
Tanggung Jawab:
0 Merancang dan melaksanakaan setiap hari don setiap minggu kefja aktiviti-aktiviti untuk mcncapal sasaran Unit mengikut prosedur operasi Standard (SOP)
o Menyediakan perkhidmatan sokongan kepada perunding jualan dalam hal-hal berkaitan jualan
0 Membuat tindakan susulan pada doket yang aktif dengan Unit Pengeluaran dan memastikaan output mengikut spesifikasipetanggan
o Merekod doket baru yang diterima dan bukti yang dihantar kepada Unit Perancang
o Mengumpul data untuk Sebutharga secara berkala den laporan jualan
o Mengumpul data pada invois, pesanan tempatan, pesanan penghantaran untul setiap pelanggan dan menyerahkan kepada Ketua secara langsung
0 Menghantar pesanan tempahan asal kepada Unit akaun dan salinan daripada tempahan kepada Seksyen kedai jualan
0 Menyediakan perkhidmatan sokongan pentadbitan yang cekap dan berkesan kepada Unit.
Syarat-Syarat
Mempunyai kelulusan SPM atau yang bersamaan
Mempunyai pengalaman kerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya 3 tahun
Mahir dalam penggunaan aplikasi komputer
Boleh bekerja dengan sendiri dan secara berpasukan
Boleh bekerja lebih masa jika diperluakan
Boleh melaporkan diri dengan kadar segera
Kami menyediakan ganjaran pakej yang menarik termasuk elaun tetap pengangkutan, faedah pembatan, kemasukan ke hospital
pembedahan untuk diri dan tanggungan serta insurans hayat dan kemalangan diri.


Kami menyediakan ganjaran pakej yang menarik termasuk elaun tetap pengangkutan, faedah perubatan, kemasukan ke hospital
pembedahan untuk diri dan tanggungan serta insurans hayat dan kemalangan diri.
Calon dikehendaki mengemukakakn biodata lengkap termasuk:
o Butir-butir tanggungjawab kerja sekarang
o Gaji semasa dan dipohon
o Gambar berukuran pasport
o Sijil & dokumen berkaitan termasuk slip gaji terkini ke alamat berikut:

Ibu Pejabat PNMB
Jabatan Modal Inssan
Percetakan Nasional Malaysia Berhad
Jalan Chan Sow Lin
50554 Kuala lumpur
Tel: 03-9236 6820/6816 / Fax: 03-9236 6999
Email: hrd@printnasional.com.my

Pakej ganjaran akan sepadan dengan pomohon:
o Kelayakan
o Pengetahuan
o Pengalaman Befkaitan
o Kemahiran
Sila hantarkan permohonan sebelum 15 Disember 2017, Hanya calon - calon yang disenarai pendek akan dimaklumkan.

Advertiser