Monday, 8 January 2018

Jawatan Kosong INSTITUT KEMAHIRAN MARA JOHOR BAHRU 18 Januari 2018


Jawatan Kosong INSTITUT KEMAHIRAN MARA JOHOR BAHRU Johor Bahru, 2018.
Syarikat INSTITUT KEMAHIRAN MARA JOHOR BAHRU membuka peluang pekerjaan INSTITUT KEMAHIRAN MARA JOHOR BAHRU, terkini 2018 ,ini.
Jawatan Kosong  INSTITUT KEMAHIRAN MARA JOHOR BAHRU 18 Januari 2018
Jawatan Kosong  INSTITUT KEMAHIRAN MARA JOHOR BAHRU 18 Januari 2018

Warganegara Malaysia yang berminat kerja di INSTITUT KEMAHIRAN MARA JOHOR BAHRU, Johor Bahru dan berkelayakan  dipelawa untuk memohon kekosongan jawatan  :

11. (a) Jawatan PENOLONG PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL (DV29)
(Kajuruteraan Maritim)
(b) Agensi :MAJLIS AMANAH RAKYAT
(c) Tempat Bertugas : Institut Kamahiran MARA Johor Bahru (IKM)
(d) Kumpulan Perkhidmatan : Palaksana (Skim Perkhidmatan Bersepadu)
(a) Klasifikasi Perkhidmatan : Pandidikan
2. Jadual Gaji : P1 RM1.549.00 -RM 5,701.00
3. Syaral Lantikan : Calon - calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
i. Warganagara Malaysia.
ii. Barumur tidak kurang dari 18 lahun pada tarikh tutup iklan jawatan.
iii. Lulus dangan kepujian Bahasa Malayu/Bahasa Malaysla
(sekurang-kurangnya grad C) pada peringkal Sijil
Palaiaran Malaysia.Sljil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf sataraf dangannya
iv. Siji teknologi kejuruteraan dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pangajian tinggi tempatan atau kalayakan yang diktifaf setaraf dengannya
ATAU
v. Sijil kejuruteraan dalam bidang beekaitan yang diiktiraf oleh Karajaan daripada Politeknik tempatan atau kalayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
vi. Diploma Kamahiran Malaysia dalam bidang kejuruteraan atau teknologi kejuruteraan yang diiktiraf olah Kerajaan atau kelayakan yang diikfiraf setaraf dengannya.
vii. Diploma Lanjutan Kamahiran Malaysia dalam bidang kejuruteraan atau teknologi kejuruteraan yang diktiraf oleh Karajaan atau kelayan yang diiktiraf setaraf dengannya.
vii. Diploma teknologi kajuruteraan dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pangajian tinggi tempatan atau kalayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
ix. Diploma dalam bidang kejuruteraan seni bina, ukur bahan, ukur tanahh atau ukur bangunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pangajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf selaraf dengannya.
Taraf Jawatan : KONTRAK
Cara Mamohon : Pemohon- Pemohon hendaklah menulis permohonan kepada:
PENGARAH.
INSTITUT KEMAHIRAN MARA JOHOR BAHRU.
JALAN TARUKA OFF JALAN DATIN HALIMAAH.
KARUNG BERKUNCI 848.
80090 JOHOR BAHRU. JOHOR
Beserta dengan Sijil dan dokumen-dokumen berikut yang telah diSAHKAN
i. Resume
ii.Salinan Kad Pangenalan
iii. Salinan Surat Baranak
Iv. Salinan sijil-sijil kelayakan
v. Gambar Berukuran Pasport - 3 Keping
Hanya calon yang memenuhi syarat-syarat kelayakan sahaja yang akan panggil

TARIKH TUTUP PERMOHONAN 18 Januari 2018 (KHAMIS)

Advertiser