Wednesday, 17 January 2018

Jawatan Kosong Permodalan Darul Ta'zim Sdn Bhd 25 Januari 2018


Jawatan Kosong Permodalan Darul Ta'zim Sdn Bhd Johor Bahru, 2018.
Syarikat Permodalan Darul Ta'zim Sdn Bhd membuka peluang pekerjaan Permodalan Darul Ta'zim Sdn Bhd, terkini 2018 ,ini.
Jawatan Kosong Permodalan Darul Ta'zim Sdn Bhd 25 Januari 2018
Jawatan Kosong Permodalan Darul Ta'zim Sdn Bhd 25 Januari 2018

Warganegara Malaysia yang berminat kerja di Permodalan Darul Ta'zim Sdn Bhd, Johor Bahru dan berkelayakan  dipelawa untuk memohon kekosongan jawatan  :

Penolong Naib Presiden - Indeks Penilaian Prestasi (INPRES)

Tugas dan Tanggungjawab

1. Membantu Ketua Jabatan INPRES dalam mengurus semua perkara dan tindakan yang diperlukan berkaitan INPRES terutamanya KPI.
2. Membantu dalam membangun dan melaksanakan polisi, strategi dan rangka pelaporan KPI.
3. Menyelaras proses penetapan KPI tahunan dan sasaran serta memantau dan menilai pencapaian KPI setiap jabatan.
4. Menyelaras dan memastikan pelaporan KPI setiap jabatan
5. Merangka dan melaksana pelan serta aktiviti yang membantu kepada pemantapan, pemahaman dan pengurusan perubahan KPI
6. Memberi khidmat nasihat dan cadangan penyelesaian / penambahbaikan bagi memastikan jangka panjang dapat dicapai.
7. Mewakili Jabatan untuk hadir ke mesyuarat setiap peringkat sepertimana yang diarahkan.
8. Menyediakan pelaporan, makluman dan kertas kerja untuk kelulusan.

Kelayakan
1. Warganegara Malaysia
2. Mempunyai Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Korporat, Pentadbiran Perniagaan dan lain-lain berkaitan.
3. Mempunyai minimum lapan (8) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan dan Korporat.
4. Mahir dalam perundingan dan pengurusan projek terutamanya projek-projek utama
S. Mempunyai kemahiran berkomunikasi dan fasih dalam Bahasa Melavu & Bahasa Inggeris secara lisan dan bertulis.

Eksekutif - lndeks Penilaian Prestasi
Tugas dan Tanggngjawab:
1. Membangunkan dan melaksana polisi, strategi dan rangka pelaporan KPI EXCO.
2. Menyelaras cadangan, pemamauan dan pelaporan KPI oleh jabatan berkaitan.
3. Menilai pencapaian, memberi khidmat nasihat dan cadangan penyelesaian/
penambahbaikan bagi memastikan sasaran tahunan dan jangka panjang dapat dicapai.

Kelayakan
1. Warganegara Maiavsia
2. Mempunyai ljazah Sarjana Muda dalam bidang Korporat, Pentadbiran Perniagaan dan lain-lain berkaitan.
3. Mempunyai minimum tiga (3) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan dan Korporat.
4. Mahir dalam pengurusan projek/ pengurusan prestasi
S. Mempunyal kemahiran komunikasi dan fasih dalam Bahasa Melayu 8. Bahasa Inggeris secara lisan dan bertulis.

CARA PERMOHONAN
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada
Ketua Eksekutif
Permodalan Darul Ta'zim Sdn Bhd
No 1, Aras 2, Bangunan Sultan Ismail
79100 Kota lskandar
lskandar Puteri, Johor
(U/P: Jabatan Sumber Manusia)
ATAU
Email resume ke : vacancy@pdt.com.my
Tarikh Tutup Permohonan
SEBELUM ATAU PADA 25 JANUARl 2018

Advertiser