Wednesday, 14 February 2018

Jawatan Kosong Johor Centre For Construction Development Sdn Bhd 01 Mac 2018


Jawatan Kosong Johor Centre For Construction Development Sdn Bhd Johor Bahru, 2018.
Syarikat Johor Centre For Construction Development Sdn Bhd membuka peluang pekerjaan Johor Centre For Construction Development Sdn Bhd, Johor Bahru, terkini 2018 ,ini.
Jawatan Kosong Johor Centre For Construction Development Sdn Bhd 01 Mac 2018
Jawatan Kosong Johor Centre For Construction Development Sdn Bhd 01 Mac 2018

Warganegara Malaysia yang berminat kerja di Johor Centre For Construction Development Sdn Bhd, Johor Bahru dan berkelayakan  dipelawa untuk memohon kekosongan jawatan  :

Penyambut Tetamu

1. Menyambut klien / tetamu yang hadir dan menjawab telefon.
2. Mengendalikan semua surat dan kurier yang diterima.
3. Mengendalikan tempahan dan menyediakan bilik mesyuarat termasuk menyediakan makanan dan minuman di pejabat.
4. Menyediakan dokumentasi dan tugas-tugas yang diarahkan oleh pihak Pengurusan dari semasa ke semasa.

Kelayakan
1. Warganegara Malaysia
2. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup
3. Berperwatakan menarik
4. Mempunyai Diploma dalam Kesetiausahaan, Pengurusan Perniagaan dan lain-Iain berkaitan.
5. Minimum satu (1) tahun pengalaman dalam bidang berkaitan
6. Mahir dalam Bahasa Melayu & Bahasa lnggeris secara lisan dan bertulis.
7. Mempunyai kemahiran dalam sistem perkomputeran seperti Microsoft Office, Excel
dan Powerpoint.

Operasi & Pengurusan

Tugas dan Tanggungjawab
1. Mengarahkan. mentadbir , dan menyelaras aktiviti-aktiviti Operasi dalaman organisasi selaras dengan dasar-dasar . mallamat, clan objektif yang ditubuhkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif dan Lembaga Pengarah.
2. Menyertai dalam pembangunan clan penyediaan pelan jangka pendek dan jangka panjang dan belanjawan berdasarkan matlamat organisasi yang Iuas dan objektif.
3. Mengkaji, memantau dan meluluskan pembangunan pelan strategik dan hala tuju syarikat berkenaan dengan peluang. ancaman dan risiko kepada syarikat.
4. Lain-Iain tugas yang diarahkan oleh pihak Pengurusan.

Kelayakan
1. Warganegara Malaysia
2. Mempunyai ljazah Sarjana Muda dalam bidang Kejuruteraan Awam dan Iain-lain pengkhususan yang berkaitan.
3. Mempunyai minimum Iima (5) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan

Permohonan hendaklah dikemukakan kepada
Ketua Eksekutif
Johor Centre For Construction Development Sdn Bhd
No 1, Aras 2, Bangunan Sultan lsmail
79100 Kota Iskandar
Iskandar Puteri, Johor
(U/P: Jabatan Sumber Manusia)
ATAU
Email resume Ke : vacancy@pdt.com.my

Tarikh Tutup Permohonan
SEBELUM ATAU PADA 1 MAC 2018

Advertiser