-->

Wednesday, 21 March 2018

Jawatan Kosong Permodalan Darul Ta’zim Sdn Bhd 22 Mac 2017


Jawatan Kosong Permodalan Darul Ta’zim Sdn Bhd, Johor Baru, 2018.
Syarikat Permodalan Darul Ta’zim Sdn Bhd Johor Bahru membuka peluang pekerjaan Permodalan Darul Ta’zim Sdn Bhd,Johor Baru,  terkini 2018 ,ini.
Jawatan Kosong Permodalan Darul Ta’zim Sdn Bhd 22 Mac 2017
Jawatan Kosong Permodalan Darul Ta’zim Sdn Bhd 22 Mac 2017

Warganegara Malaysia yang berminat kerja di Permodalan Darul Ta’zim Sdn Bhd dan berkelayakan  dipelawa untuk memohon kekosongan jawatan  :

Pembantu -3 Undang-Undang, Kesetiausahaan & Integriti

1. Membantu dalam meneliti, mengkaji dan membantu merangka semua bentuk dokumen undang-undang, kesetiausahaan dan integriti.
2. Membantu dalam menialankan penyelidikan mengenai isu undang-undang dan kesetiausahaan serta membantu dalam penyediaan nasihat dalaman.
3. Membantu dalam memastikan Syarikat mematuhi segala peruntukan undang~ undang di Malaysia.
4. Sentiasa berhubung dengan panel peguamcara bagi memohon nasihat dan pandangan berkenaan isu-isu perundangan.
5. Membantu menyediakan draf memo penasihatan undang-undang dan kesetiausahaan.
6. Membantu menyediakan sebarang surat-menyurat (‘correspondence') bagi Jabatan Undang-Undang 8. Kesetiausahaan.
7. Menyediakan minit mesyuarat dan kertas-kenas berkaitan yang berkaitan mesyuarat dalam syarikat.
8. Memastikan semua Ketetapan Beredar ditandatangani menurut undang-undang yang diperuntukkan.
9. Sentiasa berhubung dan berbincang bersama Setiausaha Syarikat Iuar bagi mendapatkan pandangan dan nasihat berkenaan Kesetiausahaan.


Kelayakan
1. Warganegara Malaysia
2. Mempunyal pengalaman minimum dua (2) tahun dalam bidang berkaitan
3. Mempunyai ljazah Sarjana Muda dalam bidang Undang-Undang, Pentadbiran Korporat dan lain-lain berkaitan
4. Mempunyai kemahiran berkomunikasi dengan baik.
S. Mempunyai kemahiran berkomunikasi dan fasih dalam Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris secara lisan dan bertulis.
6. Mempunyai kemahiran dalam sistem perkomputeran seperti Microsoft Office, Excel dan Powerpoint.

Permohonan hendaklah dlkemukakan kepada:
Ketua Eksekutif
Permodalan Darul Ta’zim Sdn Bhd
No 1, Aras 2, Bangunan Sultan Ismail
79100 Kota Iskandar
lskandar Puteri, Johor
(U/P: labatan Sumber Manusia)
ATAU
Email resume ke : vacancy@pdt.com.my
Tarikh Tutup Permohonan
SEBELUM ATAU PADA 22 MAC 2018

Advertiser