-->

Sunday, 2 September 2018

Jawatan Kosong Lembaga Pelabuhan Kelang 17 September 2018


Jawatan Kosong Lembaga Pelabuhan Kelang Johor  , 2018.
Syarikat Lembaga Pelabuhan Kelang Johor membuka peluang pekerjaan Lembaga Pelabuhan Kelang , Johor, terkini 2018 ,ini.
Jawatan Kosong Lembaga Pelabuhan Kelang 17 September 2018
Jawatan Kosong Lembaga Pelabuhan Kelang 17 September 2018

Warganegara Malaysia yang berminat kerja di Lembaga Pelabuhan Kelang, Johor, dan berkelayakan  dipelawa untuk memohon kekosongan jawatan  :

PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) (KONTRAK
Gred : N19
Klasifikasi Perkhimatan : Pentabdiran dan Sokongan
Kumpulan : Pelaksana
Gaji Minimum : RM1,352.00
Gaji Maksimum : RM4,003.00
KAdar Kenaikan Gaji Tahunan : RM100.00


Calon bagi Lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
A. SYARAT LANTIKAN
(a) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada RM1,352.00); atau
(b) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil
Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada RM1,408.40); atau
(c) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil
Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada RM1,464.80)
DAN (d) Kepujian Bahasa Melayu (sekurang-kurangnya Gred C) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia
Sijil Vokasional atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
(Keutamaan adalah diberi kepada calon-calon yang berpengalaman dalam kerja-kerja
mengendalikan perkhidmatan kaunter yang berkaitan dengan pengurusan khidmat pelanggan
dan berkebolehan bertutur dalam Bahasa lnggeris).

B. UMUR PADA TARIKH TUTUP "(LAN
Calon bagi lantikan kontrak hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan
jawatan.

C. CARA MEMOHON

Borang permohonan boleh diperolehi dari Jabatan Sumber Manusia. Lembaga Pelabuhan Kelang
atau muat turun melalui laman web LPK di W. Permohonan hendaklah disertakan
dengan salinan SijiI-sijil Persekolahan. Kad Pengenalan, Sijil Kelahiran dan lain~lain dokumen yang
berkaitan. Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar kepada Pengurus
Besar. Lembaga Pelabuhan Kelang, Beg Berkunci 202, Jalan Pelabuhan Utara. 42005
Pelabuhan Klang (up: Pengurus Kanan (Sumber Manusian)].

Sila catitkan nama jawatan yang dipohon di tepi atas sebelah kiri sampul surat permohonan.
Permohonan daripada pegawai/kakitangan yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan atau Badan-
Badan Berkanun hendaklah dimajukan melalui Ketua Jabatan masing-masing.

TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 17 September 2018 (Isnin).

Advertiser