-->

Saturday, 22 December 2018

Jawatan Kosong Permodalan Darul Ta'zim 26 Disember 2018


Jawatan Kosong Permodalan Darul Ta'zim Johor Bahru, 2018.
Syarikat Permodalan Darul Ta'zim JOHOR membuka peluang pekerjaan Permodalan Darul Ta'zim JOHOR, terkini 2018 ,ini.
Jawatan Kosong Permodalan Darul Ta'zim 26 Disember 2018
Jawatan Kosong Permodalan Darul Ta'zim 26 Disember 2018

Warganegara Malaysia yang berminat kerja di Permodalan Darul Ta'zim, Johor Bahru dan berkelayakan  dipelawa untuk memohon kekosongan jawatan .

Eksekutif Korporat - Pembangunan Korporat
Malawian:
1. Membantu merangka, merancang hala tuju organisasi dengan mengenal pasti projek- projek yang berpotensi.
2. Membantu menyelaras, memantau dan menilai perlaksanaan projek-projek selaras dengan objektif dan hala tuju.
3. Menyediakan kertas kerja, kenas cadangan, laporan bulanan, laporan pencapaian kepada pihak pengurusan.
4. Menyediakan dan mengenal pasti projek yang hendak dijalankan.
S. Menjalankan penyelidikan dan kajian dalam bentuk analisis kewangan, industri, kestabilan syarikat ke atas projek-projek yang bakal dijalankan.
6. Menyediakan dan membentangkan peruntukan bajet sesuatu projek kepada pihak Pengurusan.
7. Menguruskan rekod, data dan prosedur teknikal projek.
8. Menyediakan kertas kerja dan sebarang laporan berkaitan teknikal kepada pihak pengurusan.
9. Boleh berkomunikasi dan memastikan hubungan yang baik dengan pihak berkuasa tempatan, rakan niaga dan agensi berkaitan.
10. Lain-lain tugas yang diarahkan oleh pihak Pengurusan.

Kelayakan
1. Warganegara Malaysia
2. Berperwatakan menarik
3. Mempunyai ljazah Sarjana Muda dalam bidang Pengurusan Perniagaan / Pengurusan Projek, Pemasaran dan lain-lain berkaitan.
4. Keutamaan diberikan kepada mereka yang mempunyai latar belakang dalam bidang Korporat / Pembangunan Projek.
S. Mempunyai minimum lima (5) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.
6. Mempunyai kemahiran komunikasi dan fasih dalam Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris secara lisan dan bertulis.
7. Mahir dalam Microsoft Office, Analisa Teknikal Projek & Perancangan Projek.

Eksekutif - Perakaunan
1. Bertanggungjawab dalam semua hal berkaitan kewangan
2. Menyediakan Iaporan kewangan dan akaun bulanan serta tahunan mengikut masa yang telah ditetapkan
3. Menjaga kecairan dan keberuntungan syarikat
4. Menyediakan bajet tahunan
S. Mengurus struktur aset

Kelayakn
1. Warganegara Malaysia
2. Mempunyai ljazah Sarjana Muda dalam bidang Perakaunan, Kewangan dan lain-lain berkaitan.
3. Mempunyai minimum tiga (3) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
4. Mahir dalam Microsoft Office, sistem perisian perakaunan dan kewangan.
S. Keutamaan diberikan kepada calon yang mahlr menggunakan SQL Accounting System.
6. Mempunyai kemahiran berkomunikasi dan fasih dalam Bahasa Melayu & Bahasa lnggeris secara llsan dan bertulls.
7. Dalam penyeliaan dan pengurusan masa.

Permohonan hendaklah dikemukakan kepada
Ketua Eksekutif
Permodalan Darul Ta’zim Sdn Bhd
No 1, Aras 2, Bangunan Sultan Ismail
79100 Kota lskandar
Iskandar Puteri, Johor
(U/P: Jabatan Sumber Manusia)
ATAU
Email resume ke :vacancy@pdt.com.my
Tarikh Tutup Permohonan : SEBELUM ATAU PADA 26 DISEMBER 2018

Advertiser