-->

Tuesday, 26 February 2019

Jawatan Kosong Institut Kemahiran Mara Johor Bahru 11 March 2019


Jawatan Kosong Institut Kemahiran Mara Johor Bahru membuka peluang pekerjaan Institut Kemahiran Mara Johor Bahru JOHOR, terkini 2019 ,ini.
Jawatan Kosong Institut Kemahiran Mara Johor Bahru 11 March 2019
Jawatan Kosong Institut Kemahiran Mara Johor Bahru 11 March 2019

Warganegara Malaysia yang berminat kerja di Institut Kemahiran Mara Johor Bahru, Johor Bahru dan berkelayakan  dipelawa untuk memohon kekosongan jawatan .

1.Jawatan : PENOLONG PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL (DV29)
(Program Sijil Teknotogi Kejuruterazn Mekanik industri)
(1 Kekosongan)
2 PENOLONG PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL (0V29)
(Program Diploma Kompetensi Kimpatan)
(3 Kekosongan)

(b) Agensi  MAJLIS AMANAH RAKYAT
(c) Tempat bertugas : Institut Kemahiran MARA Johor Bahru (IKM)
(d} Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana (Skim Perkhidmatan Bersepadu)
2. Jadual Gaji 2RM1,549.00 - RM5,701.00
3. Syarat Lantikan : Calon — calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan
seperti berikut :-

i. Warganegara Malaysia.
li. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.
iii. Sijil teknologi kejuruteraan dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang ditktiraf setaraf dengannya.
{Gaji Permulaan : RM 1,549.00)
iv. — Sijil kejuruteraan dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Politeknik tempatan atau kelayakan yang diikticaf setaraf dengannya.
(Gaji Permulaan : RM 1,549.00)

v. Diploma Kemahiran Malaysia dalam bidang kejuruteraan atau teknologi kejuruteraan yang diiktiraf ofeh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji Permulaan : RM 1,624.0)

vi.  Diptoma tanjutan Kemahiran Malaysia dalam bidang kejuruteraan atau teknologi kejuruteraan yang diktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktlraf setaraf dengannya.
(Gaji Permulaan : RM 1,699.40)

vii. Diploma teknologi kejuruteraan dalam bidang berkaitan yang diktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji Permulaan : RM 1,784.80)

vii. Diploma dalam bidang kejuruteraan seni bina, ukur bahan, ukur tanah atau ukur bangunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
{Gaji Permulaan ; RM 1,860.00)

4. Syarat Kelayakan Bahasa Melayu: Lulus dengan kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia (sekurang-kurangnya gred C) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan
4, Taraf Jawatan : KONTRAK
5. Cara Memohen : Pemohon - pemohon hendakiah menulis permohonan
kepada :-
PENGARAH.
INSTITUT KEMAHIRAN MARA JOHOR BAHRU,
JALAN TARUKA OFF JALAN DATIN HALIMAH,
KARUNG BERKUNCI 848, 80990 JOHOR BAHRU, JOHOR

6. Berserta dengan Sijil dan dokumen~dokumen berikut yang telah di SAHKAN 4
i, Resume
ii. Salinan Kad Pengenalan
ii. Salinan Surat Seranak
iv. Salinan sijil-sijil kelayakan

v. Gambar Berukuran Pasport - 3 Keping
7. Hanya calon yang memenuhi syarat-syarat kelayakan sahaja yang akan panggil untuk sessi temuduga
8. Tarikh Tutup Permohonan : 11 Mac 2019 {ISNIN)

Advertiser